Home / Piagam Pelanggan

Piagam Pelanggan

KAMI BERSEDIA MEMBERI PERKHIDMATAN YANG SAKSAMA DAN MESRA KEPADA

PELANGGAN-PELANGGAN KAMI SEPERTI BERIKUT:-

  • Menyediakan sistem pendidikan yang terbaik berasaskan budaya ilmu bagi memenuhi kehendak individu, masyarakat dan negara
  • Menentukan keluaran sistem pendidikan mempunyai nilai-nilai teras selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara
  • Mewujudkan jentera dan sistem pengurusan pendidikan yang cekap, dinamik dan berteraskan kepada pembaharuan yang berterusan
  • Menguruskan staf supaya berdedikasi, terlatih, berdisiplin, bertanggungjawab dan produktif
  • Menyediakan kemudahan-kemudahan pendidikan yang selesa dan lengkap berteraskan piawaian-piawaian tertentu selaras dengan amalan perkhidmatan penyayang
  • Memastikan sekolah sentiasa peka dan responsif kepada kehendak dan keperluan pelanggan
  • Meningkatkan kegemilangan dan memartabatkan profesion keguruan