Home / Visi dan Misi

Visi dan Misi

Visi

SBP TERUNGGUL ZON TIMUR 2015

Misi

SMSD sebagai wadah terbaik dalam menghasilkan insan yang

MENJANA KEBERKESANAN ILMU ;

MENINGKATKAN KEMAPANAN SAHSIAH;

MENYUBURKAN BUDAYA CINTA AKAN SEKOLAH;

MELESTARIKAN JATI DIRI;

MENDAULAT BAHASA IBUNDA DAN MENGUKUHKAN BAHASA ANTARABANGSA

DAN MEMPERKASAKAN KEPEMIMPINAN